Час: 09:07 am
България, Сандански 2800
+359 896 656169
* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

CAPTOUR

Initiative form capitalizing on the prospects of tourism in the region

Асоциация на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, в партньорство с Федерацията на хотелиерите в Гърция, Университета на Македония (/Научен комитет/ Катедра Счетоводство и финанси) и Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, реализира проект „Инициатива за капитализиране за перспективите на туризма в региона” с акроним CapTour, в рамките на договор B6.3a.29 от 06.05.2021 г.

Проектът CapTour се състои от набор от действия, които ще бъдат извършени за период от 2 години, като крайната цел е укрепване на ключовите фактори, влияещи върху предприемаческия успех в трансграничната туристическа индустрия. Фокусира се върху малките и средни предприятия (МСП) от този сектор, защото тяхното място и роля в индустрията на туризма и хотелиерството имат голямо влияние върху социално-икономическото развитие на трансграничния регион. В тази връзка растежът на туристическото предприемачество се разглежда като динамичен фактор за развитието на местните общности.

CapTour цели:

  • Подобряване на средата за подкрепа на предприемачеството за туристическия бизнес сектор, който подхранва предприемачеството и предприемачите (включително стартиращи фирми), чрез предоставяне на услуги, съобразени с техните реални нужди (напр. предоставяне на персонализирани услуги за подкрепа) и чрез изпълнение на дейности, насочени към изграждане на бизнес мрежи;
  • Укрепване на трансграничните бизнес възможности в туризма чрез прилагане на специфични дейности като провеждане на секторни кръгли маси, изграждане на бизнес форуми за работа в мрежа, учебни посещения, тематични семинари и накрая създаването на бизнес форум като място за срещи на предприятия, активни във веригата на стойността на туризма.
  • Подобряване на уменията и изграждане на капацитет в туристическия сектор, чрез провеждане на обучения за повишаване на уменията, кратки сесии за повишаване на бизнес уменията, консултативни групови сесии и предоставяне на персонализирани услуги за подкрепа и бизнес коучинг за предприемачи.

Results and final press confenerence